COMARCH WMS ZARZĄDZANIE

COMARCH WMS ZARZĄDZANIE

Comarch WMS Zarządzanie to narzędzie przeznaczone do zarządzania logistyką magazynową firmy. Daje możliwość zarządzania magazynem wysokiego składowania oraz magazynierami, którzy realizują przypisane im dyspozycje.

  Comarch WMS Zarządzanie umożliwia:

 • budowanie struktury magazynowej z dowolnie zdefiniowanych obiektów,
 • zarządzanie położeniami poprzez definiowanie adresów, wskazywanie ich wymiarów, nadawanie priorytetów, wskazywanie dozwolonych/zabronionych towarów do składowania na danym adresie,
 • przypisywanie dyspozycji magazynierom, które są realizowane w Comarch WMS Magazynier,
 • nadawanie priorytetów dla dyspozycji,
 • obsługę nośników np. palet,
 • definiowanie normatyw oraz domyślnego położenia dla towarów,
 • analizowanie danych z wykorzystaniem raportów,
 • weryfikowanie pracy magazynierów w rankingu pracowników,
 • monitorowanie stanu i czasu realizowanych dyspozycji magazynowych,
 • kontrola stanów minimalnych/maksymalnych i automatyczne generowanie przesunięć,
 • prezentowanie zajętości powierzchni i wykorzystanej nośności dla wszystkich poziomów magazynu.

Aplikację cechuje także Responsive Web Design, czyli strony aplikacji automatycznie dostosowują się do rozmiaru ekranu w związku z czym aplikacja jest przejrzysta i wygodna w użytkowaniu na każdym urządzeniu typu smartfon, tablet, PC.

Aplikacja Comarch WMS Zarządzanie współpracuje z Comarch ERP Altum oraz Comarch ERP XL.